Obrázek na pozadí

Ve financích jsem začal působit v r. 2011 a cesta k nim vedla přes zkušenosti práce s lidmi, která mě stále baví a také obory financí a ekonomiky, které mě vždy zajímaly a proto jsem je studoval na střední i vysoké škole. Téma důchodové reformy a zabezpečení v důchodu jsem zpracovával už na vyšší odborné škole, kde jsem si vzdělání rozšířil také o oblast sociální.

Při práci s klienty je pro mě důležitá celková spokojenost a to zejména důvěra klienta v mé služby, včetně otevřeného přístupu a upřímného jednání.

Důraz kladu také na srozumitelnost a dostupnost mých služeb a konzultací, tak aby se klient cítil po celou dobu jednání komfortně, stejně jako při svém rozhodování.

Budováním vztahu na důvěře a spokojenosti při naplňování představ a potřeb klientů je hlavním smyslem mé snahy o dlouhodobou spolupráci, ale také výzvou z hlediska kvality služeb a pravidelných servisů. Zde prosím proklik na více informací, aby zde text pokračoval. S tím souvisí i vývoj potřeb klientů v dané životní etapě. Dnes je velkým tématem investování, vytváření finančních rezerv, práce s penězi a zabezpečení na důchod, kterému je zapotřebí se věnovat od začátku produktivního věku, stejně jako stále složitější přístup k vlastnímu bydlení. Věnuji se, ale také zajištění rizik a ochraně majetku.

V rámci regionálního zastoupení se úspěšně věnuji také nárokům z pojistného plnění a to u nezaviněných dopravních nehod, nebo pracovních úrazů. Zde prosím odkaz na: www.poradnaposkozeneho.cz